loading.gif

Cookies

Tương tự như nhiều trang web khác, Afimhay sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với nội dung trên trang web và cải thiện trải nghiệm khi bạn ghé thăm. Cookie giúp duy trì các cài đặt cá nhân của bạn và cung cấp thông tin dựa trên hoạt động của bạn trên trang web. Trang web của chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo, và trong trường hợp đó, các cookie từ bên thứ ba có thể được thiết lập và truy cập trên thiết bị của bạn, tuân theo chính sách bảo mật của nhà cung cấp quảng cáo. Tuy nhiên, các công ty quảng cáo không được truy cập vào cookie của chúng tôi. Thay vào đó, họ sử dụng mã riêng để theo dõi lượt truy cập của bạn đến trang web của chúng tôi.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể điều chỉnh các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật này để phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi quan trọng bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi và thông qua cài đặt người dùng của bạn.

Miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù Chính sách bảo mật đặt tiêu chuẩn về dữ liệu và chúng tôi nỗ lực tối đa để tuân thủ các tiêu chuẩn đó, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn việc tuân thủ đó. Có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc tiết lộ dữ liệu. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bảo đảm rằng dữ liệu luôn được duy trì hoàn toàn an toàn và không bị tiết lộ.

Sự đồng ý của bạn

Khi sử dụng dịch vụ trên trang web, bạn ngầm đồng ý với các điều khoản và điều kiện được đưa ra trong Chính sách bảo mật này.